polityka prywatności

Rodo

Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Piotrowska prowadząca działalność pod firmą Kajaki Chojraki Katarzyna Piotrowska z siedzibą w Płocku przy ul. Pięknej 2, tel: 662040128, adres email: biuro@kajaki-skrwa.pl

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego i bezpiecznego wykonania usług przez Kajaki Chojraki Katarzyna Piotrowska oraz wyłącznie w zakresie do tego koniecznym.

Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, niezwiązanym z Kajaki Chojraki Katarzyna Piotrowska za wyjątkiem biur księgowych obsługujących Kajaki Chojraki.

Nie będziemy przekazywali Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie profilujemy klientów.

Każda osoba której dane będą przetwarzane ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi na nasze działanie związane z przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych