Brudzeński Park Krajobrazowy

O parku

Skrwa stanowi główną atrakcję Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1988 roku, w sercu Parku Krajobrazowego znajduje się Rezerwat Krajobrazowy Sikórz. W pobliżu rzeki znajdują się Rezerwaty Brudzeńskie Jary oraz Rezerwat Leśny Brwilno. Brudzeński Park Krajobrazowy charakteryzuje się urozmaiconą polodowcową rzeźbą terenu, licznymi parowami, wąwozami, wysokimi skarpami i jarami. Występują tu liczne gatunki roślin i zwierząt, można natknąć się m.in. na sarny, zające i łosie oraz ptactwo wodne. Wśród licznych gatunków ptaków występują m.in. derkacz, bąk, bączek, trzmielojad, błotniak zbożowy. W skład drzewostanu wchodzą m.in. jesion wyniosły, modrzew, olsza czarna, osika, sosna pospolita, sosna czarna, wierzba, świerk pospolity, buk zwyczajny, dąb, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, grab pospolity, klon jawor, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa.

W Parku znajdują się ścieżki przyrodnicze, zabytki i ciekawostki m.in. kościół w Bądkowie Kościelnym, drewniany kościół w Brwilnie, drewniane domy w Murzynowie, zespoły dworskie w Sikorzu, Brudzeniu Dużym i Srebrnej, wczesnośredniowieczne grodzisko w lesie brudzeńskim, cmentarz grzebalny w Sikorzu. Pozostałości i ruiny młynów znajdują się chociażby w Bądkowie Rochnach, Janoszycach, Sikorzu. W Radotkach w dawnym młynie funkcjonuje obecnie elektrownia wodna.

Uczestnicy spływu początek Parku zastaną w Janoszycach/Brudzeniu Dużym, a koniec blisko ujścia rzeki Skrwy do Zalewu Włocławskiego gdzie rzeka spowalnia i rozlewa się szeroko.